https://desixnxxvideos.com
http://greedyforporn.com
an ass for two blacks.http://frpornosexe.com

https://xxxvideostv.net blonde teen fingered and sucking him before penetration. sexex.pro europemature old chubby sami plays with big tits. deutsche sau aus bremen fest gebumst.www.want2jerk.com

Blockchain is een paradigmaverschuiving: van een gecentraliseerde georganiseerde samenleving naar een decentrale infrastructuur waarin vertrouwen en veiligheid beter gewaarborgd kunnen worden. De technologie is jong en we zullen moeten samenwerken om deze nieuwe vorm van organiseren vorm te geven. Wij doen dat via verschillende programma’s en samenwerkingsverbanden.

Blockchain Innovatieprogramma voor de overheid (experimenten)

We hebben een Blockchain Innovatieprogramma voor de overheid opgezet: blockchainpilots.nl. Doel van dit programma was experimenten opzetten om met grotere groepen organisaties te leren over de toepassingsmogelijkheden van de technologie. In 2016 en 2017 hebben we met ruim 30 overheidsorganisaties meer dan 35 experimenten opgezet.

Internationale samenwerking DBC

Voor de DBC organiseren en faciliteren we de samenwerking met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties. Ook coördineren we de Nederlandse inzet bij verschillende internationale overleggen.

 

 

Coordinatie use cases DBC

De DBC werkt aan vijf implementatieprojecten (use cases); Self Sovereign Identity (SSI), Logistiek, Diploma’s, Logistiek en Compliance by Design. Wij zorgen voor de overkoepelende coördinatie van en uitwisseling van ervaringen en expertise tussen deze projecten.

 

 

Publicaties

Wij hebben twee boeken uitgebracht. Samen met de Vlaamse overheid en SdU publiceerden we een boek over blockchain use cases in de publieke sector (begin 2018) en met de VN en een consortium van juridische experts publiceerden we het boek ‘The Legal Aspects of Blockchain’. Over de juridische aspecten van blockchain publiceerde het MIT Journal Innovation een artikel (begin 2019).

Je kunt een gratis exemplaar van het boek downloaden via onderstaand formulier.

Implementatietrajecten, twee voorbeelden:

CJIB, Alphen, Subsidies

Schuldhulpverlening (CJIB)

 

Samen met het CJIB, TU Delft en Ledger Leopard hebben we een project opgezet dat het mogelijk maakt om voor burgers in schuldproblemen om het CJIB te informeren dat een boete niet betaald kan worden vanwege een schuldenproblematiek. Via Zero Knowledge Proof kan het bewijs hiervoor worden geleverd zonder dat privacygevoelige gegevens hoeven te worden gedeeld. Dit project maakt inmiddels deel uit van het Europese Interreg-programma.

Onderhoud publieke ruimte (Alphen/Zoetermeer/Rijkswaterstaat)

 

Met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer en Rijkswaterstaat hebben we een project opgezet dat onderhoud van de publieke ruimte fundamenteel verandert. Via een combinatie van IoT en blockchain kunnen we objecten, zoals lantaarnpalen, zelfstandig laten voorzien in het benodigde onderhoud.

De Dutch Blockchain Coalition is een unieke samenwerking van overheidsorganisaties, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen (Triple Helix) dat zich richt op de verdere ontwikkeling van het Nederlandse blockchain-ecosysteem. Voor de DBC richten we ons specifiek op internationale samenwerking en de coördinatie van de vijf use cases van de DBC.

 

tikpornvideos.com sexy booty gets sniffed. porncavehd.com